PROTOTYPOVÁNÍ

Rapid prototyping je soubor technologií výroby prototypů pomocí 3D tisku. Tyto prototypy jsou většinou nevhodné k většímu zatížení a slouží většinou pouze k představě o vzhledu (designové návrhy) a zástavbě do stroje (technické komponenty) či k menšímu zatížení.

Virtuální 3D model součásti je „rozřezán“ na tenké vrstvy, které se různými technologiemi vytváří z různých materiálů a vrství se na sebe.(3d tisk). Vznikne tak finální prototyp.

   

Jaký je postup při prototypování?


1. Zašlete nám náčrty, rozměry a představu o výrobku.
2. Vytvoříme 3D model a odladíme s Vámi vzhled a detaily.
3. Vytiskneme první prototyp výrobku a Vy ho odzkoušíte.
4. Doladíme a upravíme „mouchy“ které odhalíte.
5. Vytiskneme na 3D tiskárně finální výrobek.

   

Čeho dosáhnete aditivní výrobou?


1. Zrychlete proces vývoje od prototypu výrobku po koncový produkt připravený pro trh z měsíců na dny.
2. Zkvalitněte svůj produkt již během vývoje díky možnosti rychle testovat nápady.
3. Vytvářejte funkční prototypy složitých tvarů a rozdílných velikostí, nezávisle na komplexnosti.
4. Redukujte risk ověřením funkčnosti nového návrhu před zasazením do sériové výroby
5. 3D tisk je ohleduplný vůči životnímu prostředí; Využívá až 90% surového materiálu, díky čemuž vzniká minimum odpadu.

3dtnz-01.png